Promopopusti- Uslovi korišćenja

DOBRODOŠLI na internet stranicu www.promopopusti.rs.

Pre svega Vas molimo da pažljivo pročitate pravila i Uslove korišćenja.

Privredno društvo “Popusti 021”d.o.o.iz Novog Sada (u daljem tekstu pop.021) bavi se pružanjem usluga posredovanja između kupaca i ponuđača robe (usluga) u ime i za račun ponuđača robe i/ili usluga,tako što preko naših web stranica www.promopopusti.rs javno prikupljamo ugovoreni minimalan broj kupaca u grupe kako bi ostvarili što veći popust kod ponuđača.

Naši poslovni partneri odnosno ponuđači promotivnog proizvoda i/ili usluge su ugovorom obavezani da će ugovorena ponuda na najkvalitetniji način biti isporučena po svim standardima kvaliteta i savesnog poslovanja.

Privredno društvo “Popusti 021”d.o.o.iz Novog Sada nije vlasnik robe i/ili usluga koje nudimo preko našeg sajta www. promopopusti.rs pa zato ne prihvatamo pravnu i materijalnu odgovornost za eventualne nedostatke tih proizvoda(usluga).

Za sve moguće probleme kako sa isporukom tako i sa samim proizvodom (uslugom) isključivo je odgovoran ponuđač koji je jedini vlasnik i izdavač kupona(vaučera),pa je sa tim u vezi i jedini i u potpunosti odgovoran za sve troškove,štetu,povrede,bolesti,potraživanja krajnjeg korisnika (kupca kupona,vaučera).

Mi pop.021 bavimo se on-lajn informativnim uslugama, promocijom ,reklamiranjem,upravljanjem informacijama, sprovođenjem finansijskih transakcija i posredovanjem pri prodaji robe i/ili pružanju usluga u ime i za račun trećih lica (prodavaca) preko internet stranica www. promopopusti.rs.

Pod pojmom „Internet stranice“ u ovim Uslovima korišćenja podrazumevaju se sve internet stranice koje se nalaze u okviru domena www.promopopusti.rs.

Uslovi korišćenja određuju uslove i pravila koji se odnose na korišćenje Internet strana promopopusti.rs od strane Krajnjih korisnika.

Korišćenjem ili samim pristupom naše veb stranice www. promopopusti.rs. (osim kod prvog čitanja ovih uslova), potvrđujete da ste u potpunosti pročitali i razumeli sve uslove i pravila korišćenja ovog sajta ,da se sa njima slažete i da ih u potpunosti i bezuslovno prihvatate.

Lično pravo krajnjeg korisnika je da koristi ovaj sajt i ne može to pravo korišćenja ni na koji način preneti na druga fizička ili pravna lica.

 • Krajnji korisnik(posetilac) je upoznat i prihvata sledeće:
 • Pod pojmom Krajnji Korisnik podrazumeva se svaka osoba koja na bilo koji način posredno ili neposredno koristi ili je koristila usluge našeg sajta www.promopopusti.rs.
 • Krajnji korisnik(posetilac) je lično odgovoran za zaštitu poverljivosti lozinki na mestima gde one kao takve postoje.
 • Krajnji korisnik(posetilac) je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga interneta.
 • Krajnji korisnik(posetilac) je upoznat sa činjenicom da Privredno društvo “Popusti 021”d.o.o.iz Novog Sada kao autor ovog web sajta ne garantuje da sajt ,serveri na kome sajt hostuje ili email poruke od promopopusti.rs ne sadrže u sebi kompjuterske viruse ili drugi štetan softver.
 • za kvalitet usluga našeg sajta ili gubitak bilo kakvih podataka do kog može doći za vreme prenosa informacija na netu Privredno društvo “Popusti 021”d.o.o.iz Novog Sada ne snosi odgovornost.
 • Iako nam je želja da naš sajt promopopusti.rs bude dostupan na internetu non-stop možda će se ponekad desiti da iz nekog razloga (uključujući tu i naše redovno održavanje sajta) naše internet stranice neće biti dostupne.
 • Krajnji korisnik(posetilac) koristi sajt promopopusti.rs na sopstveni rizik, a mi pop.021 ne prihvatamo odgovornost za eventualnu štetu bilo direktnu ili indirektnu kao ni eventualnu štetu nastalu korišćenjem i posećivanjem sajta ili informacija koje se nalaze na njemu.
 • pop.021 zadržava pravo da bilo kada i bez prethodne najave promeni ili potpuno ukine neki deo poslovanja ili sadržaja, ,vremena dostupnosti, način pristupa ili korišćenja stranica, možemo prestati da šaljemo bilo koji deo i vrstu informacija,da promenimo brzinu prenosa podataka ili potpuno ukinemo prenos istih.
 • Krajnji korisnik(posetilac) je dužan i obavezan da koristi internet stranicu www. promopopusti.rs isključivo u skladu sa propisima i zakonima Republike Srbije, kao i sa opštim moralnim i etičkim načelima.
 • Krajnji korisnik(posetilac) je dužan i obavezan da dostavi istinite i potpune podatke o sebi, u skladu sa zahtevima formulara za registraciju.
 • Krajnji korisnik(posetilac) se obavezuje da neće ubacivati materijale koji sadrže viruse i druge programe koje bi mogle da oštete baze podataka ili unište ovaj sajt.
 • Krajnji korisnik(posetilac) se obavezuje da neće objavljivati uvredljive sadržaje,da u tim materijalima nema govora mržnje,psovki, ugrožavanja privatnosti ,zlonamernog objavljivanja materijala na štetu drugog korisnika ili pravnog lica itd…, kao ni materijale nezakonitog sadržaja i forme .
 • pop.021 ima pravo da samostalno oceni da li je došlo do povrede obaveza od strane krajnjeg korisnika, i može da u svakom trenutku prekine saradnju sa bilo kojim svojim korisnikom i ukine mu lozinke i naloge.
 • Krajnji korisnik(posetilac) je jedini odgovoran za nabavku i održavanje svoje računarske opreme (hardver i softver),kao i opremu za pristup i korišćenje naše web stranice .
 • Takođe kompanija “popusti 021”d.o.o.isključuje bilo kakvu odgovornost za oštećenja računarske opreme krajnjeg korisnika(hardver,softver,oprema za pristup internet) nastale kao posledica korišćenja veb sajta www.promopopusti.rs,tako što krajnji korisnik samostalno snosi sve troškove vezane za to.
 • pop.021 nesnosi odgovornost za tačnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, štetu nastalu iz razloga što se korisnik oslonio na informacije usluge ili robe date preko veb sajta www.promopopusti.rs niti za posledice koje mogu nastati upotrebom ove veb stranice.
 • Krajnji Korisnik se u potpunosti slaže da neće smatrati odgovornom: Privredno društvo “Popusti 021”d.o.o.iz Novog Sada ,niti odgovorne osobe toga društva ,niti naše prodajne predstavnike i zaposlene ,za naknadu eventualne štete i troškova, kao i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli da nastanu korišćenjem veb stranice www.promopopusti.rs od strane krajnjeg korisnika.

 

Da bi ste kupili bilo koji proizvod /uslugu koju nudimo, od Vas kao krajnjeg korisnika zahteva se prethodno otvaranje korisničkog naloga tj. registracija. Registrovanje je neophodno kako bi Vi imali jednostavan pristup popunjavanju porudžbine i pregledu ranijih kupovina .

Intelektualna svojina(autorska prava) Privredno društvo “Popusti 021”d.o.o.iz Novog Sada je autor sajta www.promopopusti.rs i svi materijali koji se nalaze na ovom veb sajtu su vlasništvo “Popusti 021”d.o.o.iz Novog Sada ili su tu uz odobrenje nosilaca intelektualne svojine pa su kao takvi zaštićeni zakonom i ne smiju se koristiti bez odobrenja nosioca autorskih prava tj. Nas.

Privredno društvo “Popusti 021”d.o.o.iz Novog Sada je nosilac autorskih prava (intelektualne svojine) na softver,originalni dizajn,logo,slike,ikonice,video materijale,tekstove, sa ovog veb sajta ukoliko nije drugačije označeno.

Svi sadržaji sajta (tekstovi, opisi proizvoda ili usluga…) su u vlasništvu pop.021 ili trećih lica tj.naših poslovnih partnera(bilo da se radi o proizvođaču ili distributeru ponuđenih artikala ili usluga), pa mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost da krajnjeg korisnika obaveštavamo da li je neki material podložan zakonu o zaštiti intelektualne svojine ili ne.Zakon zabranjuje bilo kakvo kopiranje menjanje javno objavljivanje kao ni komercijalno iskorišćavanje preuzetog materijala sa ovog sajta bez našeg pismenog odobrenja.

Krajnji korisnik(posetilac) može preuzeti i koristiti materijale sa ovog sajta samo za vlastitu upotrebu. -Krajnji korisnik ne sme na stranicama ovog sajta objavljivati bilo kakav material koji je podložan zakonu o intelektualnoj svojini osim ako nije sam autor istih ili ima pismenu dozvolu da objavljuje te materijale od strane autora.

Za sve pravne sporove koji mogu nastati korišćenjem internet stranice www. promopopusti.rs nadležan je Privredni sud u Novom Sadu. Pop.021, preko sajta www.promopopusti.rs posreduje u prodaji robe i usluga isključivo na teritoriji Republike Srbije i te usluge su namenjene isključivo fizičkim licima starijim od 18.godina sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije u ime i za račun kompanija koji svoje proizvode ili usluge reklamiraju putem našeg sajta.

Ukoliko je fizičko lice starosti između 16 i 18 godina može koristiti sajt samo uz saglasnost roditelja ili staratelja ako oni prihvate važeća pravila i Uslove korišćenja sajta.

Osobe mlađe od 16 godina ne mogu koristiti sajt. Prodaja se vrši u promotivnom obliku čija je osnova u tome da firma (prodavac ili davalac usluga) odobrava popust na redovnu cenu robe (usluge).

Ukoliko naš sajt u unapred dogovorenom vremenskom roku zainteresuje minimalan broj kupaca tj.krajnjih korisnika ta ponuda se smatra uspešnom. Taj broj je poseban za svaku ponudu.

Cene proizvoda ili usluga koje se nude na našem sajtu su cene na sniženju sa popustom od 20-90% i važe za tačno određeni vremenski rok, i u tačno određenim količinama, zbog prikupljanja dovoljnog broja kupaca.

Vi tj.krajnji korisnici, preko sajta www.promopopusti.rs kupujete robu(usluge) od datog Prodavca, koristeći naš sajt u skladu sa pravilima i Uslovima korišćenja.

Ponude objavljene na našem veb sajtu ne predstavljaju ponudu veb sajta promopopusti.rs za sklapanje ugovora o kupovini već poziv korisniku da učini ponudu pod objavljenim uslovima pritiskom na dugme ‘’Kupi’’.

Kada sajt promopopusti.rs prihvati tu ponudu korisnika tada nastaje ugovorni odnos i korisnik preuzima ugovornu obavezu da isplati izabranu robu(uslugu).

Naši poslovni partneri tj.ponuđači određene robe ili usluge mogu ograničiti broj korisnika kao i broj kupona koje jedan korisnik može kupiti. - Krajnji korisnik (posetilac) popunjavanjem formulara za registraciju dozvoljava i prihvata sledeće:

-da pop.021 vaše podatke obradi i uskladišti i šalje vam email porukama razne materijale u svrhu učešća u raznim aktivnostima (informacije o razl.proizvodima ili uslugama, promocijama, zabavama,servisnim informacijama itd…),naravno uz mogućnost i uputstvo za odjavu. Uslovi korišćenja određuju uslove i pravila koji se odnose na korišćenje Internet strana promopopusti.rs od strane krajnjih korisnika(posetilaca).

Korišćenjem ili svakim daljim pristupom na veb stranici www. promopopusti.rs posle upoznavanja sa USLOVIMA KORIŠĆENJA potvrđujete da ste u potpunosti pročitali i razumeli sve uslove i pravila korišćenja ovog sajta ,da se sa njima slažete i da ih u potpunosti i bezuslovno prihvatate.

Ukoliko se sa ovim navedenim uslovima korišćenja i pravilima ne slažete molimo Vas da ovu internet stranicu ne koristite. Takođe vas molimo da redovno posećujete ovu stranicu, jer mi “popusti 021”d.o.o.iz Novog Sada kao autori i menadžeri sajta www.promopopusti.rs zadržavamo pravo da bilo kada i bez prethodne najave dopunjavamo i menjamo kako sadržaj sajta tako i pravila i Uslove korišćenja , uslove prodaje, izjavu o privatnosti, i izjavu o poverljivosti podataka.

Tako ćete biti u toku sa svim izmenama pravila i Uslova korišćenja koje ste prihvatili. U slučaju da dođe do promene Uslova korišćenja i Izjave o poverljivosti podataka, a krajnji korisnik nastavi da koristi našu internet stranicu, smatra se da prihvata Uslove korišćenja i Izjavu o poverljivosti podataka u novom izmenjenom obliku.

Sve promene uslova korišćenja važeća su za treća lica odmah po objavi na veb stranici www.promopopusti.rs .